NOTULEN ALGEMENE NAJAARSLEDENVERGADERING - vv Suameer

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

 

NOTULEN ALGEMENE NAJAARSLEDENVERGADERING

15 december 2022 21:15


Datum: Donderdag 17 november 2022
Aanvang: 21.00 uur

Opening
Binne opent de vergadering, met een warm welkom voor erelid Jochum van der Veen. Afmeldingen zijn er ontvangen voor Frans Dijkman (erelid), Hendrik de Boer, Miriam van der Veen, Patrick Sijtsma, Ilona de Bruin en Sven Bakker.

Notulen Algemene voorjaarsledenvergadering
Aankleding kantine is nog een lopend proces
Sloten zijn inmiddels vervangen
Camerabeveiliging is niet gedaan
AED is werkend
Boxen vernieuwen is in behandeling

Mededelingen vanuit het bestuur over de volgende zaken
Boxen: Hier zijn we als bestuur in het proces van offertes beland. Er zijn verschillende bedrijven benaderd en we wachten op de offertes. Doel om het deze winterstop te doen wordt niet gehaald, mede door de drukte bij de bedrijven en het lang duren van de reacties. Waar we eerst uit zijn gegaan door het alleen te doen met vrijwilligers is nu toch gekozen voor een bedrijf. Hierin wordt ook energiezuinigere toekomst meegenomen (slimme meters etc.).
Velden: Blijft een heikel punt bij de club, maar we laten nu wel alles spelen op het hoofdveld (kosten/baten). Liekele Paulusma geeft vanuit het publiek aan dat er naar zijn idee te weinig door de gemeente wordt gedaan. Binne beaamt dat en zegt geen ingang te kunnen vinden bij de gemeente om echt iets gedaan te krijgen. De gemeente wil af van kleine clubs. Moeten we dan niet eens de media opzoeken of samen met andere kleine clubs gaan samenwerken en de media zoeken, is de vraag. Wellicht is dat een optie en het staat eenieder vrij om dat te doen. (Nieuwe bestuur gaat dit zeker oppakken en verder uitwerken.)
Kleding: Voor de jeugd zijn er 2 nieuwe kledingsponsors gevonden en wel in Albert van der Werf Overslag, Transport en Verhuur en Klaas Nijboer Rietdekker. Zij zullen de jeugd voor de komende 5 jaar sponsoren. Het 2e is ook aan nieuwe kleding en sponsors toe, ook hier wordt naar gekeken. Sven heeft aangegeven dat er ook nog shirts onderweg zijn voor het 2e. We zullen de status hiervan bij hem opvragen.
De sokken die we momenteel gebruiken zijn wit met groen, de keuze op deze sokken is gevallen omdat de rest allemaal uit het assortiment was of niet leverbaar. Er wordt nu gespeeld met verschillende kleuren sokken, dit is natuurlijk geen mooi gezicht. De komende weken zullen wij als bestuur zorgen voor meer duidelijkheid over de sokken en zullen ze ook via de kantine te koop zijn.
Technische Commissie: Er is een technische commissie opgesteld uit Liekele Paulusma, Germ de Graaf en Willem van der Veer. Echter uit de reacties te horen vanuit het publiek en de mannen zelf is het doel van deze commissie niet geheel duidelijk en goed gecommuniceerd. 1e doel was om in ieder geval een trainer te vinden voor het nieuwe seizoen voor het 1e, maar ook voor het 2e. Mocht dit allemaal voorspoedig lopen dan gaan kijken om het verder uit te werken tot een volwaardig TC met taken voor een voetbalvisie voor de toekomst.
“Dat wij als club dat nodig hebben om te blijven bestaan staat als een paal boven water, er moet wat gedaan worden met de jeugd en hun een toekomst worden geboden, nu lopen ze over naar andere clubs omdat de binding met ons weg is. Er is geen jeugdtrainer en geen leidraad vanuit een hoofdtrainer”, aldus Jochum van der Veen.
Als bestuur kunnen wij het daar deels mee eens zijn. Er moet ook meer gebeuren, maar het vinden van mensen die wat willen doen is erg lastig en hierop gaat veel stuk en mis. Bij gebrek aan beter is het nu zo geregeld, voor de toekomst heeft dit zeker een prioriteit.
Vrijwilligers: Zoals al benoemd is, is het erg lastig om voor bepaalde taken mensen te krijgen; het zijn altijd dezelfde mensen die ergens voor staan en iets doen en er is een grote groep die niet wordt gezien of wordt bereikt. In de vorige vergadering al gesteld dat bij geen toename van het animo er verplicht wordt gesteld iets te doen mocht je lid zijn (of als ouder van een kind dat lid is). Dit is een vrij drastische keuze en we gaan eerst een tussenstap doen. In januari wordt iedereen gebeld die lid is met de vraag: ‘Wat kun/wil/ga je doen?’, en dan wordt je daarvoor ingepland. Mocht dit geen succes zijn, dan is voor het nieuwe seizoen 2023/2024 lid = helpen = ingepland worden (voor kinderen kan dat dus de ouder zijn).
Keuken/kantine: Er is een nieuw kassasysteem dat gekoppeld is aan de voorraden en de pin. Nu draaien we dubbel om kennis te maken, vanaf januari wordt er alleen gewerkt met het nieuwe systeem. Duidelijk overzicht tussen inkomsten en uitgaven. Tevens wordt er gezorgd voor een duidelijke procedure m.b.t. afsluiten kantine, kantinedienst en geld tellen.
Trainer: Yko is gemeld dat dit het laatste seizoen voor hem is. Er zijn inmiddels stappen gezet voor een nieuwe trainer. Terechte reactie vanuit het publiek is de vraag of er een salarisplafond afgesproken is zodat we niet weer een gigantisch dure trainer krijgen. Ja, dat is er en in samenspraak met Romke en de aanwezigen is rond de € 7500.– wel de max (kosten club).

Bestuursverkiezing
Aftredend:
Voorzitter: Binne de Vries
Algemeen lid: Sven Bakker
Jan Mulder
Ilona de Bruin
Aantredend:
Voorzitter: Vacant
Algemeen lid: Grietje van der Veen
Piter de Vries
Miriam van der Veen
Alle aanwezigen zijn akkoord.

Financieel verslag Hoofdbestuur 2021-2022
Romke legt het uit waar de inkomsten en uitgaven in zitten. Hier komen een aantal vragen over:
Energiekosten stijgen en daar is de club zich bewust van. Voor nu is het allemaal te doen met wat we hebben begroot, nieuwe boxen gaan helpen in het reduceren van de kosten. Ook is de overheid bezig met een tegemoetkoming voor clubs en daarvoor komen wij dan ook in aanmerking.
Klaas Buma: Is er een budget voor het 75-jarig bestaan? Ja, dat is er. Ligt aan de plannen, maar daar komt het nieuwe bestuur volgende week op terug.
Hendrik van der Veen: Leuk dat de gemeente geld krijgt voor de velden en dat dat duurder wordt, maar wat doen ze ermee, onderhoud wordt er niet gedaan. Is daar niet iets aan te doen, geld terughalen. Geen automatische incasso.
Klachten vanuit sponsoren dat de borden langs de weg niet meer zichtbaar zijn – moeten we wel wat mee, want straks haken sponsoren af. (Ligt gevoelig, want officieel mag daar geen reclame, dus snoeien moeten we stiekem zelf doen.)

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit Allert Koster en Willem van der Veer.
Kas is akkoord, wel wordt gevraagd naar meer en een betere registratie van de kasgelden.
Voor volgende seizoen opgelost met een nieuw kassysteem.
Allert draagt het stokje over aan Liekele Paulusma.

Rondvraag
Wieke Schievink: Moeten leiders van de 35+ zelf zorgen dat het veld klaar staat op vrijdag? Ja.
Piter de Vries: Buiten blijft het water staan, de putten zijn vol. Ook bij veel regen binnen problemen met de afvoer. Zullen het meenemen in het bestuur.
Piter de Vries: Wordt er ook gezocht naar een trainer voor het 2e of alleen voor het eerste en wat voor trainer zoeken we dan? De hoop is een trainer voor het 1e die ook het 2e wil doen, is die er niet dan gaan we wel op zoek naar een trainer voor het 2e.
Theo Koster: Is de TC afwachtend of al druk bezig met benaderen van
mensen? De TC is al druk bezig met het benaderen en het voeren van gesprekken, laatste week november staan wat gesprekken gepland. Mocht daar eerst niks uitkomen dan gaat er een vacature uit.
Erwin Kloosterman: Bij hevige hoosbuien lekkage binnen in het complex. We zullen het meenemen.
Hendrik van der Veen: Kan er weer een schema komen voor de donderdagavond? Dat kan en die is al in de maak.
Klaas Buma: Moeten we in het kader van stijgende kosten ook al iets doen met slim douchen? En eventueel een sluis creëren door de deur naar buiten vanuit de gang dicht te doen zodat ze via de kantine moeten? Het bestuur neemt deze opties mee en zal ze bespreken.
Hendrik de Boer:
Verlichting trainingsveld is kapot, wanneer wordt hier iets aan gedaan. Tevens hangt er begroeiing voor verlichting? Wordt aan gewerkt.
Afvoer in de scheidsrechtersbox is verstopt, kan daar wat aan gedaan worden? Gaan we naar kijken, dank je wel.
Als de deur naar buiten open moet dan kan dat met een dranger en niet met een boomstam of afvalbak! Als iemand wil weten hoe dat moet, kom maar bij mij (=Hendrik de Boer), dan leg ik het uit.
Grietje van der Veen: Kan er ook een briefje op de deur met: ‘Voetbalschoenen buiten uitkloppen!’ Het is nu een grote modderbende in de gang en in de kleedkamer. En dan ook de regel niet met voetbal schoenen in de kantine. Ja, is een goed punt – gaan we mee aan de slag.

Sluiting vergadering.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!