Algemene Voorjaarsledenvergadering - vv Suameer

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

 

Algemene Voorjaarsledenvergadering

10 juni 2023 9:30


Donderdag 25 mei 2023, 21.00 uur

1. Opening

Miriam opent de vergadering, met een warm welkom voor erelid Jochum van der Veen. Afmeldingen ontvangen van Klaas Buma en Frans Dijkman. 

2. Notulen Algemene najaarsledenvergadering

De notulen van de vorige vergadering staan online en worden goedgekeurd door de aanwezigen, met dank aan Aafke. Miriam benoemt alle acties die zijn ondernomen n.a.v. de vorige vergadering. Er wordt afgezien van camerabeveiliging, maar komt wel een nieuw alarmsysteem. De verzekeringen zijn aangescherpt. De boxen wordt aan gewerkt. Verstopte afvoer scheidsrechtershok verholpen. Nieuwe lampen in de masten en in de wc’s en bij de buitenverlichting. Een technische commissie is iets wat we graag in de toekomst willen realiseren. Het dak is opnieuw bedekt en de lekkages zijn verholpen; de elektriciteit moet nog worden nagekeken.

3. Mededelingen vanuit het bestuur over de volgende zaken

a. Trainer: We gaan het nieuwe seizoen starten met een nieuwe trainer Jan van der Lei. Wij hebben in Jan een gedreven trainer gevonden die nu traint in Surhuisterveen en voor het komende seizoen de stap naar het eerste elftal zal maken bij ons. Wij hebben hem ook bereid gevonden het 2e elftal deels te trainen. Omdat we gekozen hebben voor een andere aanbieder dan Sport Fryslân kunnen wij de kosten van deze trainer lager houden dan voorgaande jaren. Binnenkort is er een gesprek tussen trainers/leiders voor het volgende seizoen.

b. Velden: Deze zijn dit jaar weer gekeurd door de gemeente en we hebben prima velden volgens de rapporten. Wel zijn er engerlingen gevonden in de bodem aan de noordkant. De gemeente is druk bezig om deze te bestrijden. Verder hebben we zorgen over een droge zomer, hoe komt het dan met de velden. Dit is een jaarlijks probleem. Wij zijn bezig met manieren om het water in de bodem te houden.

c. Kleding: Voor de jeugd zijn er 2 nieuwe kledingsponsors gevonden en wel in Albert van der Werf Overslag, Transport en Verhuur en Klaas Nijboer Rietdekker. Zij zullen de jeugd voor de komende 5 jaar sponseren. Voor het 1e zullen BHB en Allura sponsoren blijven en voor het 2e elftal heeft Essity aangegeven te willen sponseren. Hiermee hebben we voor alle ploegen sponsoren en kunnen we het nieuwe seizoen starten met allemaal nieuwe kleding. Hartelijk dank aan deze sponsoren voor hun steun en ook grote dank aan Klaas Buma voor zijn tomeloze inzet hierbij.

Als bestuur willen we dat er op wordt toegezien dat deze kleding ook gedagen wordt. Vooral tijdens de wedstrijdmomenten is het wenselijk dat iedereen in clubkleding komt en niet in eigen trainingspakken.

Voor het nieuwe seizoen zijn er ook weer leuke acties voor nieuwe trainingspakken, als club zullen we (op aanraden van Liekele) meer aandacht geven aan mogelijkheden voor de minima.

d. Vrijwilligers: Zoals al benoemd is, is het erg lastig om voor bepaalde taken mensen te krijgen; het zijn altijd dezelfde mensen die ergens voor staan en iets doen en er is een grote groep die niet wordt gezien of wordt bereikt. In de vorige vergadering al gesteld dat bij geen toename van het animo er verplicht wordt gesteld iets te doen mocht je lid zijn (of als ouder van een kind dat lid is). Dit willen we vooralsnog niet doen. Maar we moeten het wel samen doen. We gaan actiever ouders aanspreken en vragen. De vrijdagochtendploeg zal zoals het nu staat worden versterkt met een aantal pensionarissen uit het dorp. Dat alles gezegd hebbende; we zijn enorm blij met de vrijwilligers die wij op het moment hebben. In februari hebben we iets proberen terug te doen met een gezellige avond met een heerlijk buffet en we willen hen ook hier nogmaals bedanken voor hun inzet. Bedankt!

e. Keuken/kantine: het nieuwe kassasysteem werkt inmiddels en we zijn er blij mee. We hebben een beter zicht op de inkomsten vs de uitgaven en kunnen hierdoor slimmer inkopen. Ook hebben we minder contant geld in huis. Er is een nieuwe grotere frituur aangeschaft en ook de vriezer is vernieuwd. Tevens hebben we in de keuken lijsten hangen met informatie voor het kantinepersoneel. Aankleding van de kantine is lopende; eindresultaat zichtbaar bij het jubileum.

f. Vapen in de box: Wij krijgen veel klachten binnen over het vapen in de box. Dit is net als roken niet toegestaan in de boxen en zullen we ook niet tolereren. Hier zal in het komende seizoen strenger op worden toegezien. Betreffende leiders zijn op de hoogte gebracht.

4. Bestuursverkiezing

a. Aftredend:

i. Voorzitter: Vacant

ii. Algemeen lid: Patrick Sijtsma

b. Aantredend:

i. Voorzitter: Vacant

ii. Algemeen lid: Jacob Kloosterman

Alle aanwezigen zijn akkoord. Met dank aan Patrick.

5. Financieel verslag Hoofdbestuur 2022-2023

Romke legt het uit waar de inkomsten en uitgaven in zitten. Romke ligt toe dat Gas/Water/Elektrisch een lastig in te schatten post is, en om uit die reden hoog wordt begroot. Aantal leden is afgenomen en hierdoor ook minder contributie inkomsten. Trainer is dit seizoen goedkoper dan voorgaande jaren. Al met al komen we op een positief resultaat uit. Verder komen er geen vragen over de begroting

6. Jaarverslag Hoofdbestuur

Door de Covid-periode waren de agendapunten wat onduidelijk. Uiteindelijk besloten dat dit verslag in een najaarsvergadering hoort. Miriam vertelt kort wat er dit jaar gebeurd is op voetbalgebied. En bedankt namens het bestuur alle trainers en leiders voor het afgelopen seizoen.

7. Jaarverslag Jeugdcommissie

Linda leest het verslag voor (zie bijlage)

8. Rondvraag

Sietse Wijnsma: Geeft aan bij de aanmelding aan te hebben gegeven wel iets voor de club te willen doen. Maar vraag zich af moet ik dat zelf aangeven of komen jullie bij mij voor taken, heerst onduidelijkheid over.

Goed punt, bedankt voor het aangeven en wij gaan er actief mee aan de slag. Blijkbaar komt wat wordt ingevuld bij de aanmelding niet bij het bestuur terecht. Sietse, jouw aanbod wordt gewaardeerd en er zal z.s.m. iemand bij je komen om te vragen welke taken.

Johan Koster: Hoe komt het met de sokken voor het komende seizoen, met name de jeugd loopt allemaal in andere sokken.

Ook hier heeft Johan helemaal gelijk in. Wij zijn met de sponsorcommissie (Klaas Buma) bezig om voor volgend seizoen te kijken of het mogelijk is eenmalig iedereen nieuwe sokken te geven. Mocht dat niet lukken dan zal er goed gecommuniceerd worden wat de bedoeling is. Ook zullen er duidelijke afspraken komen over de website via de voetbalshop.

Liekele Paulusma: Ik hoor weinig over het Jeugdsportfonds? Kan de club dat ook promoten met het oog op nieuwe kleding en sokken, etc.? Dit kan wel uitkomst bieden voor bepaalde gezinnen.

Wij zijn op de hoogte van het fonds en informeren mensen er mondeling wel over. Het is wel een goed punt om het gewoon algemeen te vermelden. Dank voor de tip!

Erwin Kloosterman: De kleine goals zijn kapot, kunnen die gemaakt? En is het mogelijk meer trainingsmateriaal te krijgen voor de jeugd?

Goals geen we mee aan de slag (Jacob noteert). Trainingsmateriaal jeugd leggen we neer bij de JC en dan in samenspraak met trainers kunnen die kijken wat er eventueel nodig is en een aanvraag voor budget doen bij het bestuur.

Linda van Houten: Doen wij ook weer mee aan grote acties zoals de grote clubactie etc.

Ja, we hebben ons opgegeven voor de Grote Clubactie, het wachten is op verdere instructies.

Ate Bergsma, punt 1: Ate geeft aan net als Frans en Jelmer eigenlijk wel te willen stoppen met het maken van het programmaboekje voor de zaterdagen.

Wij nemen dit ter kennis en bedanken Ate, maar denken ook even mee met een oplossing voor het komende seizoen. Er zijn hier en daar al wat ideeën om het voort te zetten, deze ideeën moeten de komende periode een uitwerking krijgen.

Ate, punt 2: De netten van de grote goals zijn ook niet meer zo goed.

Wordt meegenomen.

Ate, punt 3: Hoe komt het met de toekomst van de club? Afnemend ledenaantal en seniorenteams hebben moeite met voortbestaan.

Wij delen deze zorgen, op de achtergrond zijn er gesprekken over samenwerkingen met jeugdteams. Als bestuur zijn wij ook aan het nadenken over de toekomst en wat de mogelijkheden zijn.

9. Sluiting vergadering

Miriam vertelt kort over het jubileumfeest dat het komende seizoen zal plaatsvinden en bedankt de aanwezigen voor hun komst en aandeel

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!