Cookie beleid vv Suameer

De website van vv Suameer is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

 

Teamindeling Jeugd

Teamindeling Jeugd: hoe komt die tot stand?

De teamindeling wordt opgesteld door de jeugdcommissie. Deze teamindeling maken we aan het einde van een lopende seizoen bekend, waarbij we dit het liefst ruim voor het begin van het nieuwe seizoen doen.

De indeling vindt plaats vanuit verenigingsbelang met oog voor het individuele lid.

Bij het bepalen van de indeling kijken we wat het beste is voor de vereniging, waarbij we waar mogelijk oog houden voor het individuele lid.

Daar wordt mee bedoeld dat altijd naar het totaalplaatje gekeken wordt, wat het beste is voor de vereniging, alle leden tezamen. Natuurlijk wordt ook naar het belang van ieder individueel lid gekeken, maar dit individuele belang kan nooit zwaarder wegen dan dat van een ander individu, het team en de vereniging.

Hierbij worden de belangen van de vereniging, de teams en de individuele leden allemaal goed afgewogen. Hoe we dat doen, kunnen jullie hieronder lezen.


  • Hoe gaat de indeling in de ideale situatie in z’n werk?
  • Hoe gaat de teamindeling in de praktijk in z’n werk?
  • Bepaalt de jeugdcommissie zelf de teamindeling?
  • Blijft een teamindeling het gehele jaarseizoen ongewijzigd?
  • Wat als ik het niet eens ben met de indeling?
  • Tot slot.

 
Hoe gaat de indeling in de ideale situatie in z’n werk?
Heel simpel, stel je voor: alle spelers kunnen even goed voetballen, kunnen het allemaal uitstekend met elkaar vinden, hebben geen voorkeur bij wie ze ingedeeld worden en er zijn per leeftijdscategorie precies genoeg spelers om meerdere teams samen te stellen waarbij elke positie is ingevuld. Spelers tevreden, ouders/verzorgers tevreden. Fluitje van een cent en klaar in vijf minuten. Of toch niet?

Jullie kunnen je wellicht voorstellen dat dit niet de realiteit is. We zijn nu eenmaal een kleine dorpsvereniging waarbij de aantallen niet altijd even goed uitkomen. Zo ook dit jaar. Bovendien hebben we te maken met mensen (ja, ja, kinderen zijn ook net mensen). Kinderen met verschillende talenten en vaardigheden. Kinderen zijn ook sociale wezens met een eigen karakter, gedrag en voorkeur voor andere kinderen om mee om te gaan. En ja, karakters kunnen weleens botsen en gedrag kan weleens als afwijkend ervaren worden. Gelukkig maar, het zou een saaie bedoening worden als iedereen hetzelfde zou zijn. En dan verschillen ook nog de redenen om te willen voetballen. Bij sommigen staat alles in het teken van voetbal, voor anderen is het gewoon een gezellige bezigheid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan...

Hoe gaat de teamindeling in de praktijk in z’n werk?
Hoe proberen we dan toch tot een indeling te komen die zoveel mogelijk mensen tevreden stelt of – omgekeerd – tot zo min mogelijk (tijdelijke!) teleurstelling leidt? Hier zijn we alweer sinds afgelopen februari (!) mee bezig. Als volgt:

  • Bepaling aantal teams

Eerst kijken we hoeveel en welke teams we kunnen maken. Dat doen we op basis van: 

-    Aantal leden
Het aantal leden verandert geregeld, maar op dit moment is sprake van zo’n 70 in te delen jeugdspelers in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Dit gaat om zowel jongens als meisjes.

Wanneer we in februari met de teamindeling beginnen, weten we nog niet precies met hoeveel spelers we rekening moeten houden bij de indeling. We weten nooit precies wanneer nieuwe leden zich aanmelden, en wanneer bestaande leden besluiten zich af te melden. In juni, wanneer we de teamindeling aan de KNVB door moeten geven, kan de situatie dus heel anders zijn dan in februari. We moeten in de periode februari tot juni de indeling daarom ook vaak opnieuw maken.

(Waarom we dan al in februari al met de teamindeling beginnen? We moeten al vroeg een idee krijgen van welke kant het opgaat. Als er leeftijdscategorieën zijn waar we een groot te kort aan spelers denken te krijgen, zoeken we samenwerkingen met verenigingen om ons heen zoals Eastermar en Garyp. Daar is tijd voor nodig.)

-    De leeftijd van de leden
De leeftijd waar de KNVB mee rekent wordt bepaald aan de hand van het geboorte jaar. Een overzicht van de leeftijdscategorieën is te zien in onderstaande tabel. Is je kind bijvoorbeeld geboren in 2015, dan hoort je kind in het seizoen 2023/2024 in de leeftijdscategorie JO9.

Leeftijds
categorie

geboortejaar

seizoen 2023/2024

seizoen 2024/2025

seizoen 2025/2026

seizoen 2026/2027

seizoen 2027/2028

Onder 7

2017

2018

2019

2020

2021

Onder 8

2016

2017

2018

2019

2020

Onder 9

2015

2016

2017

2018

2019

Onder 10

2014

2015

2016

2017

2018

Onder 11

2013

2014

2015

2016

2017

Onder 12

2012

2013

2014

2015

2016

Onder 13

2011

2012

2013

2014

2015

Onder 14

2010

2011

2012

2013

2014

Onder 15

2009

2010

2011

2012

2013

Onder 16

2008

2009

2010

2011

2012

Onder 17

2007

2008

2009

2010

2011

Onder 18

2006

2007

2008

2009

2010

Onder 19

2005

2006

2007

2008

2009

Onder 20

2004

2005

2006

2007

2008


Vriendjes/vriendinnetjes van bijna dezelfde leeftijd, komen door deze regeling niet altijd in hetzelfde voetbalteam. Een voorbeeld:

Kind A is geboren op 2 februari 2013
Kind B is geboren op 29 december 2013
Kind C is geboren op 4 januari 2014

Kind A is in dit voorbeeld bijna 11 maanden ouder dan Kind B.
Kind B is maar 7 dagen ouder dan Kind C.  
Toch hoort volgens de regels van de KNVB kind A en B in een JO11 en kind C in een JO10.
Kind A en B zijn namelijk geboren in hetzelfde geboortejaar: 2013.

Dit is ook de reden dat klasgenootjes niet automatisch bij elkaar in het voetbalteam zitten. Daar kunnen we niks aan doen. De regels voor het indelen van schoolklassen en de regels voor het indelen van voetbalteams is nou eenmaal niet gelijk.  

-    Aantal wedstrijdspelers per team
Hoeveel spelers er per team nodig zijn hangt af van de leeftijdscategorie. We kennen de volgende leeftijdscategorieën:
 JO7 (jeugd onder de  jaar), JO8, JO9, JO10, JO11, JO13, JO14, JO15, JO16, JO17, JO18 en JO19. Vanaf de categorie onder 13 jaar kennen wij ook de aanduiding MO voor Meiden Onder… JO staat dan niet langer voor Jeugd Onder… , maar voor Jongens Onder...

Per leeftijdscategorie is het aantal spelers per team als volgt:
o    JO7 speelt 4 tegen 4;
o    JO8, JO9 en JO10 spelen 6 tegen 6;
o    JO11 en JO12 (en in sommige gevallen JO13) spelen 8 tegen 8.
o    vanaf JO13/Mo13 wordt 11 tegen 11 gespeeld.

Om verschillende redenen is er weleens een speler afwezig. Daarom delen we waar mogelijk één of meerdere wisselspelers bij een team in. Maar we willen ook weer niet te veel wisselspelers bij een team. Kinderen zitten op voetbal om te voetballen niet waar? Langs de lijn staan vind niemand leuk.

-    Aantal leden c.q. teams per leeftijdscategorie
Welke teams we kunnen inschrijven bij de KNVB, is dus afhankelijk van:
- het aantal leden dat we per leeftijdscategorie hebben
- hoeveel spelers er voor een team nodig zijn

Soms mogen ‘oudere’ spelers worden ingedeeld bij een jonger team: de zogenaamde dispensatiespelers. Het maximaal aantal dispensatiespelers per team is beperkt. Omgekeerd mogen we ook jongere spelers indelen in een ouder team, hiervoor zijn geen beperkingen. Als we hier voor kiezen kijken we goed of een individuele speler dit aan kan.

Bepaalt de jeugdcommissie zelf de teamindeling?

Nee, om meerdere redenen delen wij als jeugdcommissie de teams niet geheel eigenhandig in. Omdat wij niet ieder individueel lid door-en-door kennen, bespreken wij de teamindeling met de jeugdtrainers en jeugdleiders. Als jeugdcommissie hebben wij wel de het laatste woord.

Een aantal van de leden van de jeugdcommissie hebben ook kinderen die spelen bij onze vereniging. Wij zijn naast jeugdcommissie-lid dus ook ‘ouder’. En dan zijn we in soms ook nog ‘trainer en/of leider’ van een ploegje. Oftewel, we hebben nogal wat petten op en er spelen dus nogal wat belangen:

-          Het belang van ons eigen kind;
-          Het belang van ons team; en,
-          Het belang van de vereniging.

Hiervan zijn wij ons bewust. Wij proberen altijd vanuit het belang van alle leden en in verenigingsbelang te handelen. Daar waar ‘tegenstrijdige’ belangen gaan spelen, bijvoorbeeld als een jeugdcommissie-lid moet gaan besluiten over de indeling van zijn eigen kind of zijn eigen team, dan zijn wij uiterst zorgvuldig in onze overwegingen en zullen de andere jeugdcommissie-leden een doorslaggevende stem hebben in de besluitvorming. Op deze manier waarborgen wij een integere totstandkoming van de teamindeling.

Blijft een teamindeling het gehele jaarseizoen ongewijzigd?

Ja, dat is wel de bedoeling.

Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms weleens constateren dat iets niet werkt. Wij zijn ook maar mensen en ook wij kunnen – ondanks alle goede bedoelingen en overwegingen –  een verkeerde inschatting maken van hoe een individu binnen een team past en zich daaronder voelt.

Daarnaast kunnen zich gedurende een seizoen allerlei gebeurtenissen voordoen waarvan wij wel kunnen inschatten dat deze zich voordoen, maar niet wanneer, hoe vaak en wat daarvan de consequenties zijn.

-          Spelers kunnen om uiteenlopende leuke redenen afwezig zijn:
           een vakantie, een uitje, een feestje etc.
-          Helaas zijn er ook minder leuke redenen zoals ziekte en blessures.
           En herstel kost tijd.
-          Dan hebben we nog spelers die verstek moeten laten gaan wegens bijvoorbeeld 
           studie, stage of een (bij)baan.
-          En dan zijn er nog spelers die om wat voor reden dan ook willen of moeten
            stoppen met voetballen.

Daarnaast komen er (gelukkig) tijdens een seizoen ook geregeld nieuwe leden bij, die we toevoegen aan een bestaand team.

Op het moment van bekendmaken van de teamindeling hebben een aantal jeugdteams maar 1 wissel. Wanneer er 1 of twee spelers wegvallen wordt het al snel problematisch. Dan kunnen we vaak niet anders dan een wedstrijd verzetten of een beroep doen op spelers uit een team van een andere leeftijdscategorieën.

In het ergste geval heeft een team langdurig zo weinig spelers dat dit structureel niet meer aangevuld kan worden met spelers uit andere teams, omdat dit dan ten koste gaat van die andere teams. In dat extreme geval zijn we genoodzaakt om een team op te heffen en de spelers in te delen bij een ander team.

Wat als ik het niet eens ben met de indeling?

Ben je het niet eens met de indeling of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen, dan zijn wij meer dan graag bereid om je te woord te staan en je aan de hand van de omstandigheden en onze overwegingen uit te leggen hoe wij tot die indeling gekomen zijn. Dit betekent echter niet dat een indeling aangepast zal worden. We moeten nu eenmaal ergens een streep trekken.

De teamindeling is echter een continuproces; het gaat een heel jaar door. We beginnen al heel vroeg in het lopende seizoen met de teamindeling van het volgende seizoen. Daarnaast evalueren we regelmatig de huidige teamindeling. In het nieuwe seizoen doen we dat ook en waar dit echt nodig blijkt, zullen we (waar mogelijk) alsnog tot aanpassing overgaan.

Helaas horen wij wel eens ‘Dan gaat mijn kind eraf….’ Dat hebben wij natuurlijk liever niet, want ieder lid is voor ons belangrijk en evenveel waard als een ander lid. Wij kunnen ons voorstellen dat je – ondanks begrip voor onze zorgvuldige afwegingen en uitleg – niet tevreden kunt zijn met de uitkomst. Maar helaas kunnen we niet iedereen tevreden stellen, al zouden we dat graag willen. Het verenigingsbelang gaat nu eenmaal boven het individuele lid. Als je dat niet kunt accepteren, dan vinden wij dat buitengewoon spijtig. Natuurlijk nemen wij jouw commentaar buitengewoon serieus, maar soms hebben we ook geen andere keus en vragen wij je om geduld te bewaren en het eerst eens een tijdje aan te kijken. De afgelopen jaren is al meermaals gebleken dat kinderen het best snel, toch wel leuk blijken te vinden in het team waar ze zijn ingedeeld.


Tot slot

Hopelijk hebben wij je met onze uitleg een beeld kunnen schetsen van de uitdagingen waarvoor wij ieder jaar opnieuw weer voor geplaatst staan. Moet je medelijden hebben? Nee hoor, wij doen het graag; in het belang van de vereniging en in het belang van ieder kind. Het enige dat wij vragen is begrip. Begrip voor onze uitdagingen en begrip voor de moeilijke keuzes en moeilijke puzzel die wij met enige regelmaat moeten maken. Hopelijk begrijp je ook dat wij het absoluut niet prettig vinden om iemand teleur te moeten stellen, zeker geen kinderen! Wij streven er namelijk naar om op een zorgvuldige en integere manier al onze leden tevreden te stellen en vertrouwen erop dat op deze manier te doen.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!